ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566

ด้วยคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 https://www.commsci.psu.ac.th/psuopenhouse2023/