ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วม “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปี 2567”