ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีคืนทุน) เพื่อพิจารณาจัดสรรทุนภูมิทายาท ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนและประเมินผลการเรียนของนักเรียนทุนภูมิทายาท ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีต่อไป โดยมี นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี