ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู และคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี