ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ค่ายที่ 2 ปีที่ 5

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมาย สพม.ปัตตานี ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ การจัดทำสัญญานักเรียน และรายงานตัวเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ( ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.

Read more

ประชาสัมพันธ์การประกวดการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์โอลิมปิกวิชาการนานาชาติ 2023 ปีที่ 7 international Scratch Olympiad 2023

Read more

รับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสากล ประจำปี 2566”

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read more