ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 26 กันยายน พ.

Read more

ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 กันยายน พ.

Read more

สพม.ปัตตานี ดำเนินการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กันยายน พ.

Read more

ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “New Trends in Language Teaching and Learning”

Read more

ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 18-20 กันยายน

Read more