วันที่   8   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 13.00-16.30   - ประชุมกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ​ ระดับสำนีกงานเขตพื้นที่ฯ​ (สถานีแก้หนี้ครู)​ ผ่านระบบZoom  5  นางสาวพิชญานันท์ เพชรมณี