วันที่   10   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-12.00   - สืบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการครู  5  นางสาวนิอาฟีฟะห์ นิและ