ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

ด้วยสถานเอกอัครราชทู

Read more

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับโลก ประจำปีการศึกษา 2566 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สถาบันพัฒนาอัจฉริยภา

Read more

ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วม “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปี 2567”

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566

ด้วยคณะวิทยาการสื่อส

Read more

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567

https://sesaopn.go.t

Read more

ประชาสัมพันธ์เข้าแข่งขันคณิตคิดเร็วในระดับนานาชาติ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

การแข่งขันตอบคำถามด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ภายใต้หัวข้อ “Soft Power Tourism” PSU Trang Tourism and Hospitality Quiz Battle 2023

Read more

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Read more