โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว. PA สําหรับครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา

Read more

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566

Read more

สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3

สสวท. ขอเชิญครู นักเ

Read more

ประชาสัมพันธ์ให้ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหรือเข้าร่วมงานกิจกรรมสัมมนาวิชาการ Show and Share

ประชาสัมพันธ์ให้ศึกษ

Read more

เชิญร่วมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เปิดโลกเรียนรู้ฝึกทักษะ Coding & Robotics ค่ายอบรมและการแข่งขัน หุ่นยนต์นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา Robot Camp 2022 รุ่นที่ 8 ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ครั้งที่ 1

Read more